HOMEPAGE

 

Sinds januari 1999 is in Rotterdam een nieuwe afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging actief. De afdeling met de naam MaasWaarden is er voor de wijde omgeving van Rotterdam, hetgeen ook in de naam tot uiting is gebracht door middel van de samenvoeging vanMaas(stad) met de Waarden van het benedenstroomse rivierenland. Ons logo wordt toepasselijk gesierd door de uitgestorven Tegelse bever Trogontherium cuvieri.

maaswaarden.jpg

 

De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor en het beoefenen van de geologie binnen de eigen afdeling te bevorderen. Daarnaast wil de vereniging actief naar buiten treden en geologische onderwerpen op aantrekkelijke wijze onder de aandacht van een breder publiek brengen. Tenslotte heeft MaasWaarden zich voorgenomen een bijdrage te leveren aan de bescherming van elementen in de natuur en in de maatschappij die een geologische waarde bezitten.

Momenteel telt de vereniging ongeveer 29 leden.
Op regionaal niveau werken we nauw samen met GEA, afdeling Rotterdam.