homepage

 
De NGV heeft 8 afdelingen verspreid over het land.  Naast lidmaatschap van de landelijke NGV kan een lid er voor kiezen om  ook apart lid te zijn van een lokale NGV afdeling. Dit lidmaatschap geeft ook toegang tot de eigen georganiseerde  activiteiten van de afdeling.